Zorgverleners

Binnen de Spoedpost Noord-Limburg werken de huisartsenpost, crisisdienst, tandartsenpost, dienstapotheek en spoedeisende hulp (SEH) van VieCuri onder één dak samen aan de organisatie van spoedzorg in Noord-Limburg. Hieronder leest u welke zorg deze zorgverleners binnen de spoedpost aanbieden.

HAP Noord-Limburg (Cohesie)

Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg, onderdeel van huisartsenorganisatie Cohesie, organiseert de huisartsenzorg voor spoedgevallen gedurende de avond, nacht, in het weekend en tijdens feestdagen. Dus voor klachten die niet kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Alle huisartsen in de regio Noord-Limburg werken in toerbeurt op de huisartsenposten in Venlo en Venray.

Meer informatie

VieCuri

Bij de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van VieCuri Medisch Centrum kan men terecht voor dringende medische hulp. Deze afdeling fungeert als 'poort' voor het ziekenhuis voor analyse en behandeling van spoedeisende aandoeningen. Hier werkt een team van SEH-artsen en verpleegkundigen samen met de medisch specialisten en arts-assistenten van alle afdelingen van het ziekenhuis.

Meer informatie

Tandartsenpost Venlo

Tandartsenpost Venlo draagt zorg voor tandheelkundige spoedhulp buiten de reguliere werktijden. In eerste instantie is de tandartsenpost bedoeld voor patiënten van de aangesloten tandartspraktijken, en voor patiënten die geen eigen huistandarts hebben, evenals toeristen. Patiënten die een beroep kunnen doen op de spoedregeling van de eigen (niet aangesloten) tandarts, zullen in principe daarnaar worden verwezen.

Meer informatie

Dienstapotheek Noord-Limburg

Dienstapotheek Noord-Limburg levert spoedmedicatie voor alle openbare apotheken in de regio Noord-Limburg. De dienstapotheek is bedoeld voor spoedeisende recepten, buiten de openingsuren van uw eigen apotheek. Hier kunt u terecht met alle recepten van de huisartsenpost, spoedeisende hulp in het ziekenhuis, dienstdoende tandarts en GGZ.

Meer informatie

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg is binnen de spoedpost verantwoordelijk voor het leveren van spoedeisende hulp aan mensen met acute psychiatrische problemen die onmiddellijk hulp nodig hebben. Deze acute zorg bestaat uit Intensieve spoedHulp Thuis (IHT), de poli suïcidepreventie en de crisisdienst.

Meer informatie